Regulamin Klubowych Zawodów Strzeleckich

REGULAMIN
Klubowych Zawodów Strzeleckich
KSS LOK Pogranicze w Bogatyni.

 1. Cel zawodów.
  ➢ popularyzacja strzelectwa sportowego,
  ➢ integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe i kandydatów
  do sportu strzeleckiego,
  ➢ doskonalenie umiejętności i techniki strzelania,
  ➢ zdobywanie norm na klasy i odznaki strzeleckie,
  ➢ wyłonienie najlepszych zawodników.
 2. Miejsce zawodów.
  Strzelnica kulowa Klubu Strzeleckiego „LUPUS” Dłużyna Dolna 68b
 3. Termin zawodów.
  Zawody odbędą się w/g terminarza od godziny 11:00.
  Zapisy przyjmowane będą do godziny 12:00.
 4. Organizator zawodów.
  Organizatorem zawodów jest Klub Strzelectwa Sportowego LOK Pogranicze w Bogatyni
  ul. Chopina 3, tel. 602-476-254.
  Zawody ujęte w kalendarzu DZSS i powodują zaliczenia startów do przedłużenia licencji.
 5. Uczestnictwo.
  ➢ w zawodach mogą uczestniczyć członkowie KSS LOK Pogranicze oraz członkowie
  innych Klubów, posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS,
  ➢ ubiegający się o patent strzelecki albo zaliczenie brakujących startów do licencji,
  ➢ startują w ramach treningu strzeleckiego,
  ➢ miłośnicy i sympatycy sportu strzeleckiego,
  ➢ zaproszeni goście,
  ➢ osoby funkcyjne (sędziowie oraz prowadzący strzelanie) w konkurencji, w której
  sędziują startują poza klasyfikacją (PQ),
  ➢ starty ujęte będą w komunikacie klasyfikacyjnym i zaliczane do przedłużenia licencji.
 6. Konkurencje.
  ➢ karabin dowolny kal. 5,6 mm, 5 strzałów próbnych – czas 5 minut oraz 10 strzałów
  ocenianych – czas 10 minut, pozycja leżąc, odległość 50 metrów, tarcza Ksp,
  ➢ karabin centralnego zapłonu, 5 strzałów próbnych – czas 5 minut oraz 10 strzałów
  ocenianych – czas 10 minut, pozycja stojąc, odległość 50 metrów, tarcza TS 2,
  dozwolony kolimator o jednokrotnym powiększeniu,
  ➢ pistolet sportowy kal. 5,6 mm, 5 strzałów próbnych – czas 5 minut oraz 10 strzałów
  ocenianych – czas 10 minut, pozycja stojąc z wolnej ręki, odległość 25 metrów, tarcza
  TS 2,
  ➢ pistolet centralnego zapłonu, 5 strzałów próbnych – czas 5 minut oraz 10 strzałów
  ocenianych – czas 10 minut, pozycja stojąc, odległość 25 metrów, tarcza TS 2,
  możliwość strzelania oburącz,
  ➢ karabin centralnego zapłonu, 10 strzałów do celów stalowych na czas, odległość 15 –
  20 metrów, pozycja stojąc, dopuszczalne użycie kolimatora o jednokrotnym powiększeniu,
  ➢ strzelba gładko lufowa, 10 strzałów do celów stalowych na czas, odległość 10 – 15 metrów.
 1. Klasyfikacja.
  Indywidualna w każdej konkurencji.
 2. Nagrody.
  Miejsca I – III dyplom.
 3. Opłaty.
  Opłata startowa za każdą konkurencję – 20,00 złotych.
 4. Broń i amunicja.
  ➢ własna,
  ➢ dla zawodników nieposiadających własnej broni i amunicji, organizator zapewnia broń
  i amunicję za dodatkową opłatą.
 5. Postanowienia końcowe.
  ➢ zawody rozgrywane będą wg niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów i Przepisów
  PZSS,
  ➢ zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Strzelnicy „LUPUS” oraz
  Przepisów Bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym,
  ➢ wszystkie osoby uczestniczące w zawodach ujęte będą w Komunikacie
  Klasyfikacyjnym,
  ➢ organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o których
  poinformuje uczestników przed rozpoczęciem zawodów,
  ➢ sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja sędziowska, której postanowienia są
  ostateczne.
  ➢ obowiązek posiadania okularów, słuchawek ochronnych lub zatyczek, zawodnicy
  posiadający własną broń mają obowiązek posiadania i stosowania wskaźników
  bezpieczeństwa

Organizator


Zawody w Berlinie

Od października 2022 do kwietnia 2023 w Berlinie na strzelnicy Walther Arena odbywały się zawody strzeleckie 60 KDWL zorganizowane przez Stowarzyszenie Berlin-Brandenburg. W zawodach tych uczestniczyło 120 zawodników z Niemiec, Czech, Słowacji oraz jedna drużyna z Polski. Drużynę tą reprezentował również zawodnik  naszego Klubu Andrzej Szreder. Zawody składały się z sześciu startów, z których średnia z czterech najlepszych była brana do ostatecznej finałowej rozgrywki.

Reprezentacja Polski niepodzielnie prowadziła przez wszystkie starty, dochodząc do finału, w którym również pokonała pozostałe drużyny zdobywając puchar. Znamiennym jest fakt, iż od początku istnienia tych zawodów, czyli od 20 lat puchar ten nie opuszczał Berlina, a teraz przez kolejny rok będzie gościł w Polsce. Ponadto w czasie jednego startu nasza drużyna uzyskała wynik o 4,6 punktu gorszy od obecnego drużynowego rekordu Polski. 

Klasyfikacja odbywała się również indywidualnie. Do ścisłego indywidualnego finału zakwalifikowało się dwóch zawodników polskiej drużyny, którzy po emocjonującej rozgrywce finałowej zdobyli: III miejsce Andrzej Burda oraz IV miejsce Wojciech Smol. Zawodnik naszego Klubu uplasował się na 16 pozycji ustanawiając, w jednym ze startów, swój rekord życiowy osiągając wynik 624,6 pkt.

Gratulacje.

od lewej: Wojciech Smol, Andrzej Szreder, Damian Warzybok, Andrzej Burda i Grzegorz Pukacz.