Regulamin Klubowych Zawodów Strzeleckich

REGULAMIN
Klubowych Zawodów Strzeleckich
KSS LOK Pogranicze w Bogatyni.


1. Cel zawodów.
• popularyzacja strzelectwa sportowego,
• integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe i kandydatów do sportu strzeleckiego,
• doskonalenie umiejętności i techniki strzelania,
• zdobywanie norm na klasy i odznaki strzeleckie,
• wyłonienie najlepszych zawodników.


2. Miejsce zawodów.
• Strzelnica kulowa Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego „Strzelec” w Łomnicy – gmina Mysłakowice.

3. Termin zawodów.
• Zawody odbędą się w/g terminarza od godziny 11:00. Zapisy przyjmowane będą do godziny 13:00.

4. Organizator zawodów.
• Organizatorem zawodów jest Klub Strzelectwa Sportowego LOK Pogranicze w Bogatyni ul. Chopina 3 tel. 602-476-254 lub 600-499-326.
• Zawody ujęte w kalendarzu DZSS i powodują zaliczenia startów do przedłużenia licencji.

5. Uczestnictwo.

• w zawodach mogą uczestniczyć członkowie KSS LOK Pogranicze oraz członkowie innych Klubów, posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS,

• ubiegający się o patent strzelecki albo zaliczenie brakujących startów do licencji,
• startują w ramach treningu strzeleckiego,
• miłośnicy i sympatycy sportu strzeleckiego,
• zaproszeni goście,
• osoby funkcyjne (sędziowie oraz prowadzący strzelanie) w konkurencji w której sędziują startują poza klasyfikacją (PQ),
• starty ujęte będą w komunikacie klasyfikacyjnym i zaliczane do przedłużenia licencji.

6. Konkurencje.
• karabin dowolny kal. 5,6 mm, 13 strzałów, z tego ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, pozycja leżąc, odległość 50 metrów, tarcza Ksp,
• karabin centralnego zapłonu, 13 strzałów, z tego ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, pozycja stojąc, odległość 50 metrów, tarcza TS 2, dozwolony kolimator o jednokrotnym powiększeniu,
• pistolet sportowy kal. 5,6 mm, 13 strzałów, z tego ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, pozycja stojąc z wolnej ręki, odległość 25 metrów, tarcza TS 2,
• pistolet centralnego zapłonu, 13 strzałów z tego ocenianych 10 najlepszych przestrzelin, pozycja stojąc, odległość 25 metrów, tarcza TS 2, możliwość strzelania oburącz,
• karabin centralnego zapłonu, 10 strzałów do celów stalowych na czas, odległość 15 -20 metrów, dopuszczalne użycie kolimatora o jednokrotnym powiększeniu,
• strzelba gładko lufowa, 10 strzałów do celów stalowych na czas, odległość 10 – 15 metrów.

7. Klasyfikacja.
• indywidualna w każdej konkurencji.

8. Nagrody.
• miejsca I – III: dyplom.

9. Opłaty.
• opłata startowa za każdą konkurencję wynosi 20 złotych.

10. Broń i amunicja.
• własna,
• dla zawodników nie posiadających własnej broni i amunicji, organizator zapewnia broń i amunicję za dodatkową opłatą.

11. Postanowienia końcowe.
• zawody rozgrywane będą wg niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów i Przepisów PZSS,
• zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Strzelnicy JTS „Strzelec” oraz Przepisów Bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym,
• wszystkie osoby uczestniczące w zawodach ujęte będą w Komunikacie Klasyfikacyjnym,
• zawodnicy posiadający własną broń mają obowiązek posiadania i stosowania wskaźników bezpieczeństwa,
• organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o których poinformuje uczestników przed rozpoczęciem zawodów,
• sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja sędziowska, której postanowienia są ostateczne.

Organizator


Zawody w Berlinie

Od października 2022 do kwietnia 2023 w Berlinie na strzelnicy Walther Arena odbywały się zawody strzeleckie 60 KDWL zorganizowane przez Stowarzyszenie Berlin-Brandenburg. W zawodach tych uczestniczyło 120 zawodników z Niemiec, Czech, Słowacji oraz jedna drużyna z Polski. Drużynę tą reprezentował również zawodnik  naszego Klubu Andrzej Szreder. Zawody składały się z sześciu startów, z których średnia z czterech najlepszych była brana do ostatecznej finałowej rozgrywki.

Reprezentacja Polski niepodzielnie prowadziła przez wszystkie starty, dochodząc do finału, w którym również pokonała pozostałe drużyny zdobywając puchar. Znamiennym jest fakt, iż od początku istnienia tych zawodów, czyli od 20 lat puchar ten nie opuszczał Berlina, a teraz przez kolejny rok będzie gościł w Polsce. Ponadto w czasie jednego startu nasza drużyna uzyskała wynik o 4,6 punktu gorszy od obecnego drużynowego rekordu Polski. 

Klasyfikacja odbywała się również indywidualnie. Do ścisłego indywidualnego finału zakwalifikowało się dwóch zawodników polskiej drużyny, którzy po emocjonującej rozgrywce finałowej zdobyli: III miejsce Andrzej Burda oraz IV miejsce Wojciech Smol. Zawodnik naszego Klubu uplasował się na 16 pozycji ustanawiając, w jednym ze startów, swój rekord życiowy osiągając wynik 624,6 pkt.

Gratulacje.

od lewej: Wojciech Smol, Andrzej Szreder, Damian Warzybok, Andrzej Burda i Grzegorz Pukacz.