Regulamin Klubowych Zawodów Strzeleckich

REGULAMIN
Klubowych Zawodów Strzeleckich
KSS LOK Pogranicze w Bogatyni.

 1. Cel zawodów.
  ➢ popularyzacja strzelectwa sportowego,
  ➢ integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe i kandydatów
  do sportu strzeleckiego,
  ➢ doskonalenie umiejętności i techniki strzelania,
  ➢ zdobywanie norm na klasy i odznaki strzeleckie,
  ➢ wyłonienie najlepszych zawodników.
 2. Miejsce zawodów.
  Strzelnica kulowa Klubu Strzeleckiego „LUPUS” Dłużyna Dolna 68b
 3. Termin zawodów.
  Zawody odbędą się w/g terminarza od godziny 11:00.
  Zapisy przyjmowane będą do godziny 12:00.
 4. Organizator zawodów.
  Organizatorem zawodów jest Klub Strzelectwa Sportowego LOK Pogranicze w Bogatyni
  ul. Chopina 3, tel. 602-476-254.
  Zawody ujęte w kalendarzu DZSS i powodują zaliczenia startów do przedłużenia licencji.
 5. Uczestnictwo.
  ➢ w zawodach mogą uczestniczyć członkowie KSS LOK Pogranicze oraz członkowie
  innych Klubów, posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS,
  ➢ ubiegający się o patent strzelecki albo zaliczenie brakujących startów do licencji,
  ➢ startują w ramach treningu strzeleckiego,
  ➢ miłośnicy i sympatycy sportu strzeleckiego,
  ➢ zaproszeni goście,
  ➢ osoby funkcyjne (sędziowie oraz prowadzący strzelanie) w konkurencji, w której
  sędziują startują poza klasyfikacją (PQ),
  ➢ starty ujęte będą w komunikacie klasyfikacyjnym i zaliczane do przedłużenia licencji.
 6. Konkurencje.
  ➢ karabin dowolny kal. 5,6 mm, 5 strzałów próbnych – czas 5 minut oraz 10 strzałów
  ocenianych – czas 10 minut, pozycja leżąc, odległość 50 metrów, tarcza Ksp,
  ➢ karabin centralnego zapłonu, 5 strzałów próbnych – czas 5 minut oraz 10 strzałów
  ocenianych – czas 10 minut, pozycja stojąc, odległość 50 metrów, tarcza TS 2,
  dozwolony kolimator o jednokrotnym powiększeniu,
  ➢ pistolet sportowy kal. 5,6 mm, 5 strzałów próbnych – czas 5 minut oraz 10 strzałów
  ocenianych – czas 10 minut, pozycja stojąc z wolnej ręki, odległość 25 metrów, tarcza
  TS 2,
  ➢ pistolet centralnego zapłonu, 5 strzałów próbnych – czas 5 minut oraz 10 strzałów
  ocenianych – czas 10 minut, pozycja stojąc, odległość 25 metrów, tarcza TS 2,
  możliwość strzelania oburącz,
  ➢ karabin centralnego zapłonu, 10 strzałów do celów stalowych na czas, odległość 15 –
  20 metrów, pozycja stojąc, dopuszczalne użycie kolimatora o jednokrotnym powiększeniu,
  ➢ strzelba gładko lufowa, 10 strzałów do celów stalowych na czas, odległość 10 – 15 metrów.
 1. Klasyfikacja.
  Indywidualna w każdej konkurencji.
 2. Nagrody.
  Miejsca I – III dyplom.
 3. Opłaty.
  Opłata startowa za każdą konkurencję – 20,00 złotych.
 4. Broń i amunicja.
  ➢ własna,
  ➢ dla zawodników nieposiadających własnej broni i amunicji, organizator zapewnia broń
  i amunicję za dodatkową opłatą.
 5. Postanowienia końcowe.
  ➢ zawody rozgrywane będą wg niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów i Przepisów
  PZSS,
  ➢ zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Strzelnicy „LUPUS” oraz
  Przepisów Bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym,
  ➢ wszystkie osoby uczestniczące w zawodach ujęte będą w Komunikacie
  Klasyfikacyjnym,
  ➢ organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o których
  poinformuje uczestników przed rozpoczęciem zawodów,
  ➢ sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja sędziowska, której postanowienia są
  ostateczne.
  ➢ obowiązek posiadania okularów, słuchawek ochronnych lub zatyczek, zawodnicy
  posiadający własną broń mają obowiązek posiadania i stosowania wskaźników
  bezpieczeństwa

Organizator