Pierwsza runda zawodów KS LOK Pogranicze

W niedzielę 10.04.2022 roku otworzyliśmy nasz sezon strzelecki. Podczas otwarcia uhonorowani zostali najlepsi zawodnicy roku 2021.

Najlepszym strzelcem roku 2021 został Dominik Pitucha.

Szczegółowy ranking zawodników do pobrania poniżej:

Pomimo niesprzyjającej pogody (duży porywisty wiatr z opadami śniegu) atmosfera była wspaniała i wszyscy fantastycznie się bawili, rywalizując o jak najlepsze wyniki.  Zawody zostały rozegrane w sześciu konkurencjach. Szczegóły w zakładce komunikaty klasyfikacyjne 2022. 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy wyników i zapraszamy na kolejną rundę już 8 maja 2022 roku.

Regulamin Klubowych Zawodów Strzeleckich

REGULAMIN
Klubowych Zawodów Strzeleckich
KSS LOK Pogranicze w Bogatyni.


1. Cel zawodów.
• popularyzacja strzelectwa sportowego,
• integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe i kandydatów do sportu strzeleckiego,
• doskonalenie umiejętności i techniki strzelania,
• zdobywanie norm na klasy i odznaki strzeleckie,
• wyłonienie najlepszych zawodników.


2. Miejsce zawodów.
• Strzelnica kulowa Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego „Strzelec” w Łomnicy – gmina Mysłakowice.
3. Termin zawodów.
• zawody odbędą się w/g terminarza od godziny 11:00. Zapisy przyjmowane będą do godziny 13:00.
4. Organizator zawodów.
• organizatorem zawodów jest Klub Strzelectwa Sportowego LOK Pogranicze w Bogatyni ul. Chopina 3 tel. 602-476-254 lub 510-677-684,
• zawody ujęte w kalendarzu DZSS i powodują zaliczenia startów do przedłużenia licencji.
5. Uczestnictwo.
• w zawodach mogą uczestniczyć członkowie KSS LOK Pogranicze oraz członkowie innych Klubów, posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS,
• ubiegający się o patent strzelecki albo zaliczenie brakujących startów do licencji, startują w ramach treningu strzeleckiego,
• miłośnicy i sympatycy sportu strzeleckiego,
• zaproszeni goście,
• osoby funkcyjne (sędziowie oraz prowadzący strzelanie) w konkurencji w której sędziują startują poza klasyfikacją (PQ),
• starty ujęte będą w komunikacie klasyfikacyjnym i zaliczane do przedłużenia licencji.
6. Konkurencje.
• karabin dowolny kal. 5,6 mm, 13 strzałów, 10 najlepszych przestrzelin ocenianych, pozycja leżąc, odległość 50 metrów, tarcza Ksp,
• karabin centralnego zapłonu, 13 strzałów, 10 najlepszych przestrzelin ocenianych, pozycja stojąc, odległość 50 metrów, tarcza TS 2,
• pistolet sportowy kal. 5,6 mm, 13 strzałów, 10 najlepszych przestrzelin ocenianych, pozycja stojąc z wolnej ręki, odległość 25 metrów, tarcza TS 2,
• pistolet centralnego zapłonu, 13 strzałów, 10 najlepszych przestrzelin ocenianych, pozycja stojąc z wolnej ręki, odległość 25 metrów, tarcza TS 2,
• pistolet centralnego zapłonu, 10 strzałów z dwóch rąk do celów stalowych na czas, odległość 15 metrów,
• strzelba gładko lufowa, 5 strzałów do celów stalowych (poperów) i rzutków na czas, odległość 10 metrów.
7. Klasyfikacja.
• indywidualna w każdej konkurencji.
8. Nagrody.
• miejsca I – III: dyplom.
9. Opłaty.
• opłata startowa za każdą konkurencję wynosi 20 złotych.
10. Broń i amunicja.
• własna,
• dla zawodników nie posiadających własnej broni i amunicji, organizator zapewnia broń i amunicję za dodatkową opłatą.
11. Postanowienia końcowe.
• zawody rozgrywane będą wg niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów i Przepisów PZSS,
• zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Strzelnicy JTS „Strzelec” oraz Przepisów Bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym,
• wszystkie osoby uczestniczące w zawodach ujęte będą w Komunikacie Klasyfikacyjnym,
• zawodnicy posiadający własną broń mają obowiązek posiadania i stosowania wskaźników bezpieczeństwa,
• organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o których poinformuje uczestników przed rozpoczęciem zawodów,
• sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja sędziowska, której postanowienia są ostateczne.

Organizator